STAPPENPLAN

Sportorganisaties kunnen fors besparen op het energieverbruik van hun accommodatie door deze te verduurzamen. Er zijn hiervoor subsidies beschikbaar vanuit het Rijk en in sommige gevallen ook vanuit de Provincie of Gemeente. 

Onze Clubkracht kijkt hierbij naar investeringen die rendabel zijn, omdat het investeringsvermogen van veel verenigingen, zeker na Corona, beperkt is. 

Wij maken heldere en duidelijke rapportages op, waarin businesscases zijn uitgewerkt op basis van actuele tarieven en reële aannames. Hiermee heeft u een goed verhaal naar uw leden en kunt u een weloverwogen investeringsbesluit nemen.

Rapportage Onze Clubkracht

1. ONDERZOEK

De eerste stap in het proces is het onderzoek. Hierbij inventariseren wij de mogelijkheden, nemen foto's en vragen bij u de jaarafrekeningen energie op. wij vragen offertes op en doen onderzoek naar de subsidie mogelijkheden. Wellicht kunt u naast de BOSA nog een beroep doen op mogelijkheden bij de provincie en/of de gemeente. 

2. RAPPORTAGE

Wij zetten onze bevindingen in een rapportage en komen deze graag mondeling toelichten. In deze rapportages zijn tevens de businesscases opgenomen en krijgt u inzage in de hoogte van de investeringen, de subsidiemogelijkheden en de besparingen.

U kunt vervolgens aangeven of u de volgende stap wilt nemen.

3. SUBSIDIE

Wij vragen voor u de subsidie(s) aan, indien deze vooraf kunnen of moeten worden aangevraagd. Tevens geven wij opdracht om de masten te laten keuren (indien u kiest voor LED Sportveldverlichting) of vragen een constructieberekening aan voor bijvoorbeeld zonnepanelen. Tenslotte vragen wij indien gewenst financiering aan.

4. ALV

Indien u dit traject als vereniging doorloopt zal het uiteindelijke akkoord verkregen moeten worden van de Algemene Leden Vergadering. Op dit moment weet u de hoogte van de investeringen en hoeveel subsidie u kunt krijgen. Wanneer u dat prettig vind, presenteren wij graag het gehele plan aan de ALV.

5. OPDRACHT

Nadat u het akkoord heeft gekregen van de ALV kunt u de opdracht verstrekken aan de installateur(s) en kunnen de projecten van start gaan. Onze Clubkracht zal u hierbij ondersteunen en begeleidt de uit te voeren projecten.

6. VASTSTELLING

Nadat de projecten zijn opgeleverd en door u zijn goed gekeurd zorgen wij voor de vaststelling van de door u verkregen subsidies. Hiermee tonen we bij de subsidieverstrekker(s) aan dat de werkelijke investering gelijk is aan de investering waarvoor subsidie is verkregen.