Aanvraagformulier tegemoetkoming Schade COVID-19

Het Corona-virus raakt alle sportverenigingen hard: competities liggen stil, de kantine omzet valt weg, sponsorinkomsten stagneren terwijl de vaste lasten doorlopen. Mede hierom heeft de overheid besloten het noodloket voor zelfstandig ondernemers ook open te stellen voor sportverenigingen.

Dit betekent dat uw vereniging – onder voorwaarden – in aanmerking komt voor een eenmalige vergoeding van € 4.000,-. Deze regeling heet Compensatieregeling getroffen sectoren  (TOGS).

Laat Onze Clubkracht snel deze tegemoetkoming voor u aanvragen! 

 

Voorwaarden
Om voor deze vergoeding in aanmerking te komen, dient uw vereniging te voldoen aan de volgende voorwaarden:


1. Uw SBI-code moet voorkomen op de gepubliceerde lijst. Dit is bij alle sportverenigingen het geval
2. Uw vereniging heeft nog geen verzoek tot faillissement of surseance van betaling ingediend.
3. U verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 een omzetverlies te verwachten van ten minste € 4.000. 
4. U verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 ten minste €4.000 aan vaste lasten te verwachten.

(Ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen. Denk hierbij aan huurkosten, kosten voor ingehuurde trainers, vaste lasten als energie / water.)


Uw aanvraag moet online worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Hiervoor is een zogenaamde E-herkenning vereist die uw vereniging waarschijnlijk niet heeft en moet aanschaffen. Onze Clubkracht kan voor u als intermediair deze aanvraag indienen, net zoals wij subsidies voor u aanvragen. U spaart dan deze kosten uit en bovendien weet u zeker dat uw aanvraag compleet en tijdig wordt ingediend.  Onze Clubkracht doet dit tegen de kostprijs van € 95,- excl. BTW. Dit bedrag is inclusief de kosten voor E-herkenning. Er is veel interesse voor deze steunmaatregel en wij adviseren u dan ook om niet te lang te wachten met uw aanvraag.

Gegevens Sportvereniging

Gegevens Contactpersoon

TARIEF

Wij rekenen € 95* per aanvraag. Nadat u het formulier heeft verzonden maken wij de factuur op.

U ontvangt een kopie van de aanvraag en het machtigingsformulier in uw mailbox.

* Genoemde prijzen zijn exclusief btw.

arrow&v

Contact 

Gersteveld 15

3931 WB WOUDENBERG

 

Tel.nr.       (06) 36009827

K.v.K.        50775545

BTW-ID    NL818045942B01

ONZE CLUBKRACHT

© 2020 Onze Clubkracht B.V.