Stimulering Bouw en Onderhoud van Sportaccommodaties (BOSA)

Om de bouw, het onderhoud en het beheer van sportaccommodaties, én de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen te stimuleren, kunnen amateursportorganisaties subsidie aanvragen.

Of een organisatie een amateursportorganisatie is wordt gecontroleerd aan de hand van de SBI-codes. Iedere organisatie die zich inschrijft in het Handelsregister krijgt een of meerdere SBI-codes. Deze code geeft aan wat de activiteit van de organisatie is. Alle organisaties die beginnen met het cijfer 93.1, zijn sportorganisaties. Zij komen daarom in aanmerking voor subsidie. Uitzondering daarop vormen organisaties met codes die gerelateerd zijn aan beroepssporten:

93.13 - 93.14.6 - 93.19.1 - 93.19.3 - 93.19.4 - 93.19.5

 

Aanvraagcriteria

  • De regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties. Beroepssport is uitgesloten.

  • De regeling subsidieert alleen kosten die direct aan de organisatie gefactureerd worden.

  • De activiteiten beginnen vanaf maximaal 1 jaar voor indienen aanvraag

  • Er wordt geen subsidie gegeven voor activiteiten waarvan op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat.

  • De subsidie geldt maximaal drie jaar.

Hoogte subsidie

De regeling subsidieert 20% van de kosten voor de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties, het beheer ervan en de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen. Er mag meerdere keren een aanvraag worden gedaan. Een subsidieaanvraag moet minimaal € 5.000 zijn. Een organisatie mag in totaal niet meer dan € 2,5 miljoen per kalenderjaar aanvragen. Horecagerelateerde activiteiten worden niet gesubsidieerd.

In 2020 is er € 87 miljoen subsidie beschikbaar. Dit wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen.

Het indienen van de aanvraag is een hele klus. Wij nemen u dit graag uit handen!

Het aanvraag proces is best ingewikkeld. Onze Clubkracht regelt het graag voor u.

Contact 

Gersteveld 15

3931 WB WOUDENBERG

 

Tel.nr.       (06) 36009827

K.v.K.        50775545

BTW-ID    NL818045942B01

ONZE CLUBKRACHT

© 2020 Onze Clubkracht B.V.